O nama

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

About Us

OSNOVNI PODACI O OSNIVANJU

Trgovačko društvo "Poduzetnička zona Križ d.o.o." osnovano je rješenjem trgovačkog suda dana 04.04.2006. godine. Trgovačko društvo je u 100% vlasništvu Općine Križ kao jedinog vlasnika.

ORGANI UPRAVLJANJA DRUŠTVOM

Organi upravljanja društvom su:

- Direktor, društvo zastupa pojedinačno i samostalno

Društvo je registrirano za širok spektar djelatnosti, a primarne djelatnosti su razvoj poduzetništva, izgradnja i upravljanje komunalnom infrastrukturom, objektima i poduzetničkom zonom. Društvo je prema popisu djelatnosti u mogućnosti obavljati maksimalno širok spektar djelatnosti.

Naš tim

U društvu je zaposleno ukupno 24 zaposlenika zaposlenih na neodređeno vrijeme. Za sve zaposlenike uredno su isplaćene sve plaće kao i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te sva ostala davanja u skladu sa zakonskim propisima i pravilnikom o materijalnim pravima zaposlenika.

Djelatnosti koje obavljamo

Radovi - Zona Križ

Održavanje javnih zelenih površina

Održavanje javnih površina

Održavanje sportskog parka

Održavanje otvorenih odvodnih kanala

Održavanje nerazvrstanih prometnica

Održavanje građevina i uređaja javne namjene

Zimska služba

Upravljanje i održavanje groblja

Pružanje usluga trećim osobama

Skip to content