Naše usluge

Zadaća komunalnog servisa je, da u suradnji sa osnivačima i djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigura njihov trajan i kvalitetan rad, održava sve komunalne objekte i uređaje u stanju funkcionalne sposobnosti, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalne zajednice u kojoj djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika vlastitih usluga.

Djelatnosti koje obavljamo

Radovi - Zona Križ

Održavanje javnih zelenih površina

Održavanje javnih površina

Održavanje sportskog parka

Održavanje otvorenih odvodnih kanala

Održavanje nerazvrstanih prometnica

Održavanje građevina i uređaja javne namjene

Zimska služba

Upravljanje i održavanje groblja

Pružanje usluga trećim osobama

Skip to content