Telefon: 01/ 3331-900

Mail: info@poduzetnicka-zona-kriz.hr

Groblje

PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ d.o.o. pod svojom upravom ima groblja u Križu i Rečici Kriškoj.

 • Tokom godina radimo na izradi položajnog plana grobnih mjesta, radimo na evidentiranju podataka korisnika grobnih mjesta, te podataka o umrlim osobama sukladno Pravilniku o vođenju grobnog očevidnika.
   • Tokom godina radimo na izradi položajnog plana grobnih mjesta, radimo na evidentiranju podataka korisnika grobnih mjesta, te podataka o umrlim osobama sukladno Pravilniku o vođenju grobnog očevidnika.
   • Za sva mjesna groblja pribavljeni su kontejneri  za zbrinjavanje otpada.
   • Poslovi iz ove djelatnosti obavljaju se prema odredbama Zakona o grobljima, te drugih zakonskih akata koji obrađuju predmetnu djelatnost.
   • Održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova podrazumijeva održavanje groblja na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima pri čemu društvo posebno vodi računa o zaštiti okoliša,  krajobraznim i estetskim vrijednostima.
 • Poslovi koje društvo obavlja u okviru ove djelatnosti su:
   • Održavanje grobnih mjesta koja nemaju korisnike
   • Izgradnja novih grobnih mjesta
   • Održavanje zelenih površina
   • Održavanje ostale infrastrukture groblja
   • Usluga ukopa i ispraćaja

 

Top