Telefon: 01/ 3331-900

Mail: info@poduzetnicka-zona-kriz.hr

Reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište

  • Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta Križ:
        • Ponedjeljkom od 12:00 sati do 20:00 sati
        • Svake prve subote u mjesecu od 08:00 sati do 16:00 sati.

Mole se korisnici koji će dopremati otpad da otpad selektiraju po priloženoj tablici kako bi olakšali zbrinjavanje otpada na samom reciklažnom dvorištu.

Popis otpada

Top