Telefon: 01/ 3331-900

Mail: info@poduzetnicka-zona-kriz.hr

PRISTUP INFORMACIJI

 

 OSNOVNI PODACI O OSNIVANJU

 • Trgovačko društvo “Poduzetnička zona Križ d.o.o.” osnovano je rješenjem trgovačkog suda dana 04.04.2006. godine. Trgovačko društvo je u 100% vlasništvu Općine Križ kao jedinog vlasnika

PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

 • Organi upravljanja društvom su:
    • Direktor, društvo zastupa pojedinačno i samostalno
    • Skupština društva

KAPITAL I RANIJE OBAVEZE DRUŠTVA

 • Odlukom osnivača od 13.02.2013. godine, povećan je temeljni kapital društva s iznosa od 100.000,00 kn za 914.300,00 kn, uplatom u stvarima – nekretninama, te sada iznosi 1.014.300,00kn

 

PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

 • Društvo je registrirano za širok spektar djelatnosti, a primarne djelatnosti su razvoj poduzetništva, izgradnja i upravljanje komunalnom infrastrukturom, objektima i poduzetničkom zonom. Društvo je prema popisu djelatnosti u mogućnosti obavljati maksimalno širok spektar djelatnosti,a najzastupljenije u 2017. godini bile su:
   • Održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina, te dijelova javnih cesta, koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa
   • Održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
   • Upravljanje grobljem
   • Pružanje usluga ukopa i ispraćaja

PODACI O ZAPOSLENICIMA DRUŠTVA

 • U društvu je na kraju 2017. godine bilo zaposleno ukupno 12 zaposlenika, od kojih je 5 zaposlenika bilo zaposleno na neodređeno vrijeme, a 7 zaposlenika na određeno. Za sve zaposlenike uredno su isplaćene sve plaće kao i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te sva ostala davanja u skladu sa zakonskim propisima i pravilnikom o materijalnim pravima zaposlenika
Top